Opiskelijaedustajat

Tiedekunnan sisäiset ja yliopiston opiskelijaedunvalvontapaikat

Tiedekunnan, koulutusohjelman ja koko yliopiston alaisuudessa on monia erilaisia pysyviä tai ajankohtaisesti vaihtuvia työryhmiä/toimikuntia, joihin on mahdollisuus osallistua opiskelijaedustajana. Ryhmien teemat saattavat liittyä esimerkiki ajankohtaisiin uudistuksiin, kuten opetussuunnitelma-tai tilauudistukseen, opiskelijoiden hyvinvointiin taikka opetusmetodeihin.

Osiin paikoista hakeudutaan HYY:n Hallopedhaun kautta opiskelijaedustajaksi, toisiin pääsee kutsuttuna LKS:n toimielinten, kuten hallituksen, valtuuskunnan tai valiokuntien kautta. HYY valitsee jäsenet suoraan tai valintatoimikuntien kautta.

 

Esimerkkejä paikoista, joissa on opiskelijaedustusta

  • Koulutusohjelman johtoryhmä (jory) ja sen alaiset työryhmät

  • Tiedekuntaneuvosto ja sen alaiset työryhmät

  • Lukuvuosikoordinaatioryhmät

    • Lukuvuoden opetusta koordinoiva työryhmä, johon kuuluu jaksovastaavat, vuosikurssien isännät sekä kunkin lukuvuoden koordinaattorit

  • Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokunta 

  • Yliopistokollegio

 

Lisätietoa HYY:n kautta haettavista paikoista: https://beta.halloped.fi/helsinki.fi/representatives

 

Ylioppilaskunnan opiskelijaedunvalvontapaikat

Ehkäpä suurimmat vaikuttamismahdollisuudet ylioppilaskunnan alla ovat ylioppilaskunnan edustajisto, hallitus ja valiokunnat. HELP on professioalijen edustajistoryhmä, jonka kautta LKS vaikuttaa HYY:n toiminnassa. Lisää tästä (linkki: HYY ja HELP).

Lisätietoa näistä: https://hyy.fi/fi/organisaatio/

 

Yliopiston ulkopuoliset opiskelijaedunvalvontapaikat

SML

Medisiinariliitto on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja edunvalvontaliitto. SML edustaa lähes kaikkia Suomessa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita sekä ulkomailla lääketiedettä opiskelevia suomalaisia. Jäsenseurojen kautta opiskelijajäseniä on yli 5000. Liitto järjestää edunvalvonnallisia tapahtumia sekä liittokokouksen kahdesti vuodessa, jossa on mahdollisuus päästä vaikuttamaan toimintaan sekä tutustumaan muiden kaupunkien lääketieteen opiskelijoihin. LKS:n valtuuskunta valitsee syksyisin 2 paikallisedustajaa SML:n hallitukseen seuraavalle vuodelle. Lisätiedot: (linkki smällin sivuille)

 

Duodecimilla, Lääkäriliitolla sekä Nuorten Lääkärien Yhdistyksellä (NLY) on myös monenlaista toimintaa edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Kaikkiin näihin on mahdollista päästä myös vaikuttamaan jo opiskeluvaiheessa. Lisätiedot liiton ja yhdistysten omilta sivuilta. 

 

 

Edunvalvonnan termistöä

Hallopedi = hallinnon opiskelijaedustaja

Edari = Edustajisto, HYY:n ylin päättävä elin

EVVK= LKS:n edunvalvontavaliokunta

HELP = Edustajistoryhmä, johon kuuluu HLKS, EKY, LKS ja Pykälä sekä lisäksi Codex, YFK ja Justus. 

 

 

Parhaiten edunvalvonnan mahdollisuuksiin pääsee tutustumaan matalalla kynnyksellä osallistumalla edunvalvontavaliokunnan kokouksiin. Vetäise siis vastaavia hihasta tai hae mukaan valiokuntahaussa!