Lääkärin ammatti

Lääkärin ammatti

Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity.

Hippokrates

Akateemista ajattelua ja toimeen tarttumista

Lääkärit eivät ole vain television sankarikirurgeja tai harvinaissairauksia tutkivia salapoliiseja. Itse asiassa lääkärikoulutuksen saanut voi tehdä melkein mitä tahansa terveyteen liittyvää!

Lääkärin ammatti on arvostettu, mielenkiintoinen ja akateeminen. Lääkärit hoitavat vastaanotolleen tulevia potilaita esimerkiksi lääkkein ja toimenpitein. Lääkärin on oltava sosiaalisesti taitava voidakseen diagnosoida eli tunnistaa potilaan vaivan tämän kertomien oireiden perusteella sekä selvittääkseen, millainen hoito potilaalle sopii. Lääkärit käyttävät työssään erilaisia laitteita, joten teknistä osaamista tarvitaan. Koska potilaat ansaitsevat parhaan saatavilla olevan hoidon, lääkärin on koko uransa ajan seurattava tiiviisti tieteellisiä tutkimuksia ja uutisia. Lääkäri erottaa laadukkaan tiedon huuhaasta – tätä taitoa harjoitellaan jo lääkisopiskelun alusta alkaen.

Lääkärin työtä sanotaan usein kutsumusammatiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkäriksi opiskellaan kiinnostuksesta lääketieteeseen ja ihmisten auttamiseen. Lääkäreille maksetaan hyvää palkkaa, ja heitä arvostetaan, mutta lääkäriksi ei kannata ryhtyä näiden asioiden takia. Lääketieteelliseen vääristä syistä hakeutuneet vaihtavat yleensä alaa huomattuaan, kuinka vaativaa lääkärin opinnot ja työ ovat.

Lääkärit tekevät paljon töitä, ja työ vaatii heiltä paljon. He kantavat vastuun potilaan terveydestä eivätkä voi käännyttää potilaita pois siksi, että potilaan vaivaa on vaikea hoitaa eivätkä etenkään siksi, että he eivät pidä potilaasta. Lääkärin työ on siis haastava asiakaspalveluammatti, jossa joudutaan pohtimaan erilaisia eettisiä kysymyksiä, kuten elämää, terveyttä ja kuolemaa.

Lääkärit tekevät paljon tieteellistä tutkimusta ja seuraavat alansa uutisia. Oppimisessa lääkärit ovat kuin Alpeilla uusia, jännittävämpiä rinteitä kuumeisesti etsivät lumilautailijat. Heille ei koskaan riitä nykyinen tieto, vaan he haluavat aina oppia lisää – tai jopa löytää uutta, koskematonta tietoa! Uutta tietoa etsivät tutkijalääkärit. He kehittävät uusia tapoja hoitaa potilaita tekemällä johtopäätöksiä sairaaloiden potilasaineistojen tai biologisen tutkimuksen avulla.

Lääkärislangin ABC

Innovaatio, pöhinä ja pitchaus ovat sinulle varmaankin tuttuja, mutta ymmärrätkö lääkärien jargonia?

Termi Selitys
Näyttöön perustuvaTutkimustiedon tukema. Lääketiede ei ole mutuilua!
BenigniHyvänlaatuinen
MaligniPahanlaatuinen
HypertensioKorkea verenpaine
AnteriorinenEtupuolella oleva
PosteriorinenTakapuolella, selkäpuolella oleva
PatologinenHuono, sairauteen viittaava
IdiopaattinenTuntemattomasta syystä johtuva
PäivystysvuoroTyövuoro, jossa hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Millaista on lääkärin arki? Viisi erilaista toimenkuvaa

Lääkäriksi valmistunut voi tehdä yleislääkärin töitä tai erikoistua yhteen noin viidestäkymmenestä erilaisesta erikoisalasta. Mahdollisuudet ovat siis liki rajattomat!

Erikoisala valitaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen eli lääkiksen jälkeen. Erikoisalalle valitaan muun muassa työkokemukseen, tutkimusansioihin ja motivaatioon perustuvan valinnan kautta. Monet lääkärit päättävät tulevaisuudestaan vasta opintojen päätyttyä, mutta jo opiskeluaikana voi edesauttaa pääsyään unelmiensa erikoisalalle käymällä erikoisalan valinnaisia opintoja sekä osallistumalla erikoisalaa koskeviin tutkimuksiin tutkijan roolissa.

Mitä erilaiset lääkärit sitten tekevät työssään? Katso viiden erikoisalan esittelyt oikealta!

Yleislääkäri on jokapaikan höylä. Yleislääkärin vastaanotolle voi saapua mitä tahansa sairautta poteva potilas, joten hänen täytyykin tietää paljon kaikista lääketieteen osa-alueista. Lisäksi yleislääkäri tekee toimenpiteitä, kuten poistaa luomia, sulkee haavoja ompelein ja antaa potilaille lääkepistoksia. Keskustelutaidot ovat yleislääkärin tärkein työkalu oireiden selvittämisessä ja hoitovaihtoehtoja pohtiessa. Haastavissa tapauksissa hän voi lähettää potilaan johonkin tiettyyn lääketieteen osa-alueeseen perehtyneen erikoislääkärin vastaanotolle. Yleislääkärin työ sopii laajan lääketieteellisen yleissivistyksen hankkineelle lääkärille, joka ei pelkää epävarmuutta tai yllättäviä haasteita.

Sisätautilääkäri on lääketieteen salapoliisi, jonka tehtävänä on löytää syy potilaan kummallisille oireille. Hän osaa tunnistaa sydän-, keuhko- ja aivosairauksia pelkästään potilaan ulkonäköä tarkastelemalla. Sisätautilääkärit ovat perehtyneet yhteen tai useampaan tautiryhmään, kuten kardiologiaan, neurologiaan, reumatauteihin tai gastroenterologiaan. Perehtyminen tapahtuu lääketieteen opintojen jälkeen erikoislääkärikoulutuksessa, joka kestää useita vuosia. Sisätautilääkärin työ sopii älyllisiä haasteita kaipaavalle lääkärille ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet tieteelliseen tutkimukseen.

Kirurgit ovat erikoistuneet hoitamaan potilaita leikkaamalla. Kirurgiksi pääsee hakemalla lääketieteen opintojen jälkeen kirurgian opintoihin sairaalaan. Kirurgin haastavassa työssä täytyy tuntea laaja kirjo kirurgisesti hoidettavia sairauksia ja osata erilaisia leikkaustekniikoita, joten koulutus on pitkä, jopa kuusi vuotta. Kirurgit hoitavat tyypillisesti tietyn alueen ongelmia. Ortopedi hoitaa luiden ja lihasten sairauksia, sydänkirurgi sydämen ja rintakehän sairauksia ja aivokirurgi aivoja ja selkärankaa. Kirurgi näkee työnsä hedelmät hyvin konkreettisesti ja voi parantaa monet potilaistaan verrattain nopealla leikkauksella pitkän lääkehoidon sijaan. Kirurgeilta vaaditaan kuitenkin itsevarmuutta, kykyä tehdä nopeita päätöksiä ja hyvää itsehillintää. He eivät hoida potilaita yksin, vaan mukana leikkaussalissa ja sen ulkopuolella on suuri tiimi muita lääkäreitä, sairaanhoitajia ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Populaarikulttuuri antaa kuvan patologeista ruumiinavaussalissa yksin viihtyvinä kummajaisina. Tämä ei kuitenkaan ole täysin totta. Patologit tuntevat elimistön eri kudokset perinpohjin aina silmämääräisestä tarkastelusta mikroskooppisiin yksityiskohtiin. Heidän ammattitaitonsa on elintärkeää esimerkiksi selvitettäessä, onko leikkaussalissa makaavalta potilaalta otettu näyte normaalia kudosta vai syöpä. Upouusia kemiallisia ja biologisia menetelmiä, kuten immunohistokemiaa, käytetään patologiassa selvittämään kummallisilta näyttävien kudosten alkuperää. Patologia sopii tautien luonteesta syvällisesti kiinnostuneelle lääkärille, jolla on erinomainen visuaalinen hahmottamiskyky.

Lääketieteellinen nukutus on tila jonka mekanismit ovat jopa tieteelle verrattain tuntemattomia. Anestesiologit kuitenkin tietävät, miten tämä tila toteutetaan turvallisesti ja hallitusti. Heidän ansiostaan leikkauspotilaat eivät tunne kipua tai muista leikkausta. Nykyaikainen kirurgia ei olisi mahdollista ilman heidän asiantuntemustaan. Leikkaussalien ulkopuolella anestesiologit hoitavat tehohoitopotilaita ja suorittavat erilaisia haastavia toimenpiteitä, kuten hengitysletkun laittamisen ja hermojen puudutuksen ultraääniohjauksessa. Anestesiologeilta vaaditaan rautaisia hermoja ja syvällistä tietämystä lääkkeiden vaikutuksista.

Lääkärijärjestöjä ja -sivuja

Taho Kuvaus
Laaketieteelliset.fi Tietoa opiskelijavalinnasta
Lääkäriliitto Lääkärien etuja ja oikeuksia valvova järjestö. Julkaisee Lääkärilehteä
Duodecim Tieteellinen järjestö joka julkaisee tutkimukseen perustuvia hoitosuosituksia ja Duodecim-lehteä.
Nuori Lääkäri -yhdistys Vastavalmistuneen lääkärin paras kaveri.
Suomen medisiinariliitto Opiskelijoiden kansallinen äänitorvi.