Tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt

Mikäli Seuran tapahtumassa käytetään alkoholia tai tapahtuma kestää yön yli, tapahtumassa tulee olla nimettynä järjestävän tahon puolesta 1-3 häirintäyhdyshenkilöä, jotka esittelevät itsensä tapahtuman alussa ja joille osallistujat voivat kertoa mahdollisista ongelmatilanteista tapahtuman aikana. Häirintäyhdyshenkilön tulee olla helposti tunnistettavissa sekä toimintakykyinen koko tapahtuman ajan. 

Tapahtumakohtaisen häirintäyhdyshenkilön valitsemisesta ja tiedottamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Niissä tapahtumissa, joissa ei ole tapahtumakohtaista häirintäyhdyshenkilöä, tapahtuman osallistujat voivat ongelmatilanteissa olla yhteydessä Seuran omiin häirintäyhdyshenkilöihin.

Samaa menettelyä suositellaan Seuran kerhoille ja vuosikurssien toimijoille.

Tiivistetty ohje Seuran tapahtumissa toimiville häirintäyhdyshenkilöille:

  1. Katkaise häirintätilanne. Kerro, että tapahtumassa häirintä ei ole sallittua.
  2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Pyydä osapuolet mahdollisuuksien mukaan sivuun niin, että tilanne ei kerää huomiota ulkopuolisilta. Kysy molemmilta osapuolilta heidän näkemyksensä.
  3. Tee selväksi, että häirinnän on loputtava. Kerro, että tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.
  4. Yritä selvittää tilanne ensisijaisesti keskustelemalla.
  5. Mikäli kohta 4 ei onnistu, pyydä häiritsijää poistumaan tapahtumasta. Kerro osapuolille, että voivat olla yhteydessä Seuran häirintäyhdyshenkilöihin, mikäli tilanne jää vaivaamaan myös tapahtuman jälkeen.

Rikoksen tunnusmerkit täyttävässä tilanteessa otetaan yhteyttä virkavaltaan. Häirintäyhdyshenkilö auttaa ohjaamalla uhrin ammattiavun piiriin.

Tapahtumakohtaisten häirintäyhdyshenkilöiden perehdyttämiseen voidaan käyttää yhdenvertaisuustiimin luomaa Häirintäyhdyshenkilöopasta. Lisäksi niin tapahtumajärjestäjiä kuin häirintäyhdyshenkilöitä suositellaan perehtymään Tapahtumaturvallisuusoppaaseen.

Kaikkien tapahtumissa toimineiden häirintäyhdyshenkilöiden toivotaan täyttävän seuraava palautelomake häirintäyhdyshenkilönä toimimisesta: https://forms.gle/NiP8kS86QPVUJkhLA. Tällä tavalla keräämme tietoa häirintäyhdyshenkilötoiminnasta, ja kehitämme sitä.