Työelämä

Amanuenssuurit

Kolmen vuoden opintojen jälkeen voi hyväksytysti suorittaa amanuenssipalvelua. Tällöin opiskelija toimii vähintään 28 päivän mittaisen jakson ns. lääkäriharjoittelijana osallistuen osaston toimintaan ja potilaiden hoitoon. Amanuenssuurikuukausia tulee tiedekunnassamme suorittaa neljä: operatiivinen, konservatiivinen, terveyskeskus ja yksi vapaavalintainen amanuenssuuri. Myös itse hankitut amanuenssuurit ja viransijaisena lääkärin töissä tehdyt tehtävät voi hyväksilukea amanuenssuuriksi. Tutkimusamanuenssuuri on mahdollinen. HUS:n amanuenssuurit jakaa tiedekunta. HUS:n amanuenssuurien lisäksi voit hakea itse minne vain huomioiden amanuenssuuriohjesäännön ohjeistukset. Amanuenssuureja voit suorittaa myös muissa sairaanhoitopiireissä. Amanuenssuureja voi kysyä rohkeasti esimerkiksi ylilääkäreiltä.

Lääkärin töihin (4. vsk ->)

Kandina töissä

 • 4.vsk jälkeen saa toimia väliaikaisesti lääkärin tehtävissä
 • Kyseisen alan kurssi pitää olla suoritettuna – esimerkiksi psykiatria
 • Kandilla tulee olla jatkuva mahdollisuus konsultoida kokeneempaa kollegaa
 • Kandeja ei käytännössä ole yksityisissä sairaaloissa – kuitenkin ulkoistetuissa julkisissa toimipisteissä on (vuokralääkärifirmat)
 • 4. vsk kandin tyypillisiä toimipisteitä
  • Erikoissairaanhoito
  • Terveyskeskuksen tai kaupunginsairaalan vuodeosasto
 • 5. vsk jälkeen saa työskennellä terveyskeskuksessa ja päivystää laajemmin.
 • Lisää tietoa kandin työoikeuksista löytyy Suomen medisiinariliiton Kandin työoppaasta