Yhdenvertaisuus

Seuran yhdenvertaisuusasioista vastaa yhdenvertaisuusvastaava yhdessä yhdenvertaisuustiimin kanssa. Yhdenvertaisuusvastaava on Seuran hallituksen jäsen. Yhdenvertaisuustiimin jäseneksi voi hakea kuka tahansa Seuran jäsenistä.

 

Seuralla on käytössään vuoden 2022 ja 2023 yhdenvertaisuustiimien luoma yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Seuran jäsenten yhdenvertaista kohtelua sekä ehkäistä syrjintää ja häirintää. Yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa kaikissa Seuran tapahtumissa ja tiloissa, ja Seuran jäsenet noudattavat toiminnassaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa.  Suosittelemme kaikkia Seuran jäseniä tutustumaan suunnitelmaan. Seura suosittaa vahvasti myös kerhoja ja vuosikursseja huomioimaan yhdenvertaisuussuunnitelma toiminnassaan.


Voit antaa yhdenvertaisuustiimille palautetta Seuran yhdenvertaisuustoiminnasta ja sen kehittämisestä seuraavasta lomakkeesta: https://forms.gle/qiXniQE4pstbmsG9A