HYY ja HELP


Mikä on HYY?

HYY eli Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta on koko yliopiston opiskelijoiden yhteinen organisaatio, jonka tehtävänä on toimia opiskelijan äänenä yhteiskunnallisella tasolla. HYY järjestää opiskelijoilleen lukuisia palveluja, valvoo opiskelijoiden etua sekä yliopistolla, että kaupungilla ja tukee sen piirissä olevia lukuisia ja monipuolisia järjestöjä rahallisesti.

Valvoo opiskelijan etua kaupungilla ja yliopistolla

Tukee rahallisesti monipuolisia taustajärjestöjään

Järjestää opiskelijoille tapahtumia

Omistaa tiloja, joita tarjoaa opiskelijoille käytettäväksi tapahtumiin ja kerhotoimintaan.

HELP

Edustajistoryhmä HELP

on puoluepoliittisesti sitoutumaton ainejärjestötaustainen ryhmä HYYn eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Ylioppilaskunta saattaa tuntua melko kaukaiselta organisaatiolta lääketieteen opiskelijoille, mutta HELP pyrkii tuomaan sitä helpommin lähestyttäväksi.

HELPin taustalla vaikuttavatkin LKS, HLKS, EKY (eläinlääketieteen opsikelijat), YFK (farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat) sekä Pykälä, Codex ja Justus (suomen- ja ruotsinkieliset oikeustieteen opiskelijat), jotka kaikki ovat professioalojen ainejärjestöjä. Eli sinäkin olet nyt myös helppiläinen!
 
HELP pyrkii tuomaan professioalojen opiskelijoiden äänen kuuluviin HYYn edustajistossa sekä tietenkin myös muualla ylioppilaskunnassa tekemällä edunvalvontatyötä kaikkien hyväksi.
 

Edustajistoryhmä HELPin ajamat teemat: 

 

1. Opiskelijakeskeisyyttä HYYn edunvalvonnassa yleispoliittisuuden sijaan

2. HYYn rahoja tulisi käyttää niin, että mahdollisimman moni opiskelija hyötyisi jäsenpalveluista, sillä kaikki opiskelijat kuitenkin maksavat jäsenmaksun (jäsenyys HYYhyn on kaikille opiskelijoille pakollinen)

3. Kaikkien kampuksien monipuolinen huomioiminen HYYn toiminnassa

4. Kielellinen tasa-arvo (suomi-ruotsi-englanti) HYYn sekä yliopiston toiminnassa

 

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen lisäksi HELP järjestää monenlaisia tapahtumia, kuten poikkitieteellisiä bileitä ja aloihimme liittyviä seminaareja asiantuntijapuhujineen. HELPin toimintaan kannattaa siis lähteä mukaan juuri sen takia, että silloin tutustut opiskelijoihin myös muilta tieteenaloilta! Sen lisäksi pääset oppimaan paljon vaikuttamisesta ja poliittisesta päätöksenteosta. Pääset myös vaikuttamaan siihen, millainen meidän kaikkien yhteinen ylioppilaskuntamme on ja mihin sinun jäsenmaksusi käytetään. HELPin toimintaan pystyy lähtemään mukaan milloin vain, kuka vain!

Lisäksi pari sanaa edustajistosta: HYYn edustajisto on 60-henkinen elin, joka käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä. Sen edaattorit eli opiskelijaedustajat valitaan kahden vuoden välein vaaleilla. Edustajisto päättää esimerkiksi HYYn poliittisista linjoista sekä HYYn budjetista. Myös HYYn edustajistosta saatava kokemus on myös erittäin hyödyllistä professioalojen opiskelijoille, sillä meidän työhömme kuuluu myös paljon hallinnollista puolta. Edustajistossa toimiessa oppii myös esiintymistaitoja ja perustelemaan kantansa sekä tietenkin myös vakuuttamaan muut omalle puolelleen. Sen lisäksi se tarjoaa myös aivan erilaisen kokemuksen yliopistosta, kun tutustuu opiskelijoihin laajasti monilta eri oppialoilta.