Vuosikurssit

Yleistä

Vuosikurssit ovat tärkeä osa lääkisläisten elämää. Vuosikurssilaistesi kesken tulet viettämään unohtumattomia hetkiä tentteihin pänttäämisen lisäksi myös sitseillä ja muissa juhlissa.

Kurssin yhteiset asiat hoituvat yhteisvoimin. Vastuuhenkilöt ovat korvaamaton apu vuosikurssilleen. Alta  löydät kuvaukset eri vastuutehtävistä. Roolit ovat nimistään huolimatta sukupuolineutraaleja.

Nykyiset vastuutehtävät

Kurssikapteeni/isäntä
– Toimii vuosikurssin linkkinä niin opetushenkilökunnan, tiedekunnan, kirjatilausten sekä muiden yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Juhlapomo/emäntä
– Tapahtumien henki ja elämä. Yhdessä muiden juhlapomojen ja juhlatiimien kanssa ideoi ja toteuttaa vuosikurssin sisäiset sekä vuosikurssien väliset kekkerit.

Juhlatiimi
– Toimii juhlapomojen vasempana (ja joskus oikeana) kätenä.

Talousvastaava
– Hallinnoi vuosikurssin pankkitiliä. Karhuaa velallisten kurssilaisten rahoja.

Mocsuvastaava
– Yhdessä LKS:n hallituksen yrityssuhdevastaavan ja edeltäjänsä kanssa on vastuussa Mocoman toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä.

Monistevastaava
– Vastaa tentteihin ja kurssimateriaaleihin liittyvän perinnetiedon säilymisestä.

Kulttuurivastaava
– Järjestää vuosikurssilleen erilaisia kulttuuriekskursioita.

Urheiluvastaava
– Järjestää erilaisia urheilutapahtumia ja lajikokeiluja vuosikurssilleen.

Haalarivastaava
– Johtaa haalaritiimin toimintaa ja kokoaa vaadittavat sponsorit ensi vuoden opiskelijoiden haalareita varten.

Tenttibissevastaava
– Huolehtii kurssikavereiden pääsystä tenttibisselle Mullikkaan viimeistään klo 12 tenttipäivänä.