Yhdenvertaisuus tapahtumissa

Yhdenvertaisuussuunnitelma otetaan huomioon Seuran tapahtumia järjestettäessä. Samaa suositellaan vahvasti kerhoille ja vuosikurssien toimijoille. Olennaiset elementit yhdenvertaisuussuunnitelman huomioinnissa ovat häirintäyhdyshenkilöt, turvallisemman tilan periaatteet sekä esteellisyydestä tiedottaminen. 

Seuraavissa kohdissa on ilmoitettu konkreettisesti erityisesti tapahtumajärjestäjille, miten kyseiset asiat huomioidaan tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Mukana on ohjeet, miten yhdenvertaisuusasioista voidaan tiedottaa tapahtuman tiedotuksessa. Halutessaan nämä lihavoidut ja kursivoidut kohdat voi siis suoraan kopioida tapahtuman tiedoitukseen lisäämällä ”x”-kohtiin tapahtumakohtaiset tiedot 🙂

Häirintäyhdyshenkilöt

Mikäli Seuran tapahtumassa käytetään alkoholia tai tapahtuma kestää yön yli, tapahtumassa tulee olla nimettynä järjestävän tahon puolesta 1-3 häirintäyhdyshenkilöä, jotka esittelevät itsensä tapahtuman alussa ja joille osallistujat voivat kertoa mahdollisista ongelmatilanteista tapahtuman aikana. Häirintäyhdyshenkilön tulee olla helposti tunnistettavissa sekä toimintakykyinen koko tapahtuman ajan. (Ks. Lisätiedot kohdassa ”Häirintäyhdyshenkilöt”)

Toimi näin:

A) Tapahtumassa käytetään alkoholia ja/tai tapahtuma kestää yön yli:

Valitse tapahtumalle 1-3 häirintäyhdyshenkilöä. Painota häirintäyhdyshenkilöille, että heidän täytyy olla toimintakykyisiä koko tapahtuman ajan. Jaa häirintäyhdyshenkilöille häirintäyhdyshenkilöopas, josta löytyy konkreettiset ohjeet tapahtumakohtaiselle häirintäyhdyshenkilölle (löytyy osoitteesta https://lks.fi/seura/yhdenvertaisuus/). Kerro häirintäyhdyshenkilölle, että mikäli hänellä tulee kysyttävää koskien häirintäyhdyshenkilönä toimimista tai tapahtumassa sattunutta häirintätilannetta, hän voi olla yhteydessä Seuran omiin häirintäyhdyshenkilöihin, yhdenvertaisuusvastaavaan tai yhdenvertaisuustiimin jäseniin. Kehota häirintäyhdyshenkiöäsi täyttämään tapahtuman jälkeen palauteforms häirintäyhdyshenkilönä toimimisesta: https://forms.gle/NiP8kS86QPVUJkhLA.

Esittele häirintäyhdyshenkilö(t) tapahtuman alussa siten, että häirintäyhdyshenkilöt ovat tapahtuman osallistujille selvästi tunnistettavissa.

Tiedota häirintäyhdyshenkilöistä osana tapahtuman tiedotusta.

Esimerkki tiedotuksesta: ”Tapahtuman häirintäyhdyshenkilöinä toimivat x, x ja x. Ole rohkeasti yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, jos kohtaat tapahtumassa minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä.” 

Halutessaan tiedotukseen voi liittää kuvat häirintäyhdyshenkilöistä ja häirintäyhdyshenkilöiden puhelinnumerot. Tämä on erityisen suositeltavaa, mikäli kyseessä on suuren osallistujamäärän (yli 100 osallistujaa) tapahtuma.

B) Tapahtumassa ei käytetä alkoholia eikä tapahtuma kestä yön yli:

Tapahtumassa ei tarvitse olla tapahtumakohtaisia häirintäyhdyshenkilöitä. Voit halutessasi tiedottaa tapahtuman tiedoituksen yhteydessä Kandiseuran omista häirintäyhdyshenkilöistä.

Esimerkki tiedotuksesta: ”Jos kohtaat tapahtumassa minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä, voit olla yhteydessä LKS:n omiin häirintäyhdyshenkilöihin, Johanna Castréniin ja Miska Kandoliniin (hairintayhdyshenkilo@lks.fi, johanna.castren@helsinki.fi, miska.kandolin@helsinki.fi).”

Turvallisemman tilan periaatteet

Seura noudattaa kaikissa tapahtumissaan ja toiminnassaan HYY:n turvallisemman tilan periaatteita, jotka edistävät kaikkien osallistujien henkistä ja fyysistä turvallisuuden tunnetta. HYY:n turvallisemman tilan periaatteet: https://hyy.fi/fi/uutiset/hyyn-turvallisemman-tilan-periaatteet 

Toimi näin:

Tiedota turvallisemman tilan periaatteista tapahtuman tiedotuksen yhteydessä. Voit myös halutessasi muistuttaa turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisesta tapahtuman alussa. Vuosijuhlilla HYY:n turvallisemman tilan periaatteet tulee olla printattuna laululäsyihin. 

Esimerkki tiedotuksesta: ”Osallistumalla tapahtumaan sitoudut noudattamaan HYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Voit tutustua turvallisemman tilan periaatteisiin täältä: https://hyy.fi/fi/uutiset/hyyn-turvallisemman-tilan-periaatteet

HUOM! Jos henkilö ei toistuvasti noudata turvallisemman tilan periaatteita ja hänet joudutaan sen takia poistamaan tapahtumista, voidaan vedota siihen, että tapahtuman tiedotuksessa on ilmoitettu, että tapahtumaan osallistumalla sitoudutaan noudattamaan HYY:n turvallisemman tilan periaatteita.

Esteellisyydestä tiedottaminen:

Mikäli tila, jossa tapahtuma on järjestetään on esteellinen, siitä tulee ilmoittaa etukäteen tapahtuman tiedotuksessa. HUOM! Esimerkiksi Euphoria ja Mocoma ovat molemmat esteellisiä tiloja.

Toimi näin:

Esimerkki tiedotuksesta: ”Tapahtumapaikka x on esteellinen tila. Lisätietoa tilan esteellisyydestä saat kysymällä tapahtumajärjestäjältä x”.