Jo opiskeluaikoina Reetta Vanhanen oli mukana opiskelijapolitiikassa, niin HY:n edustajistossa kuin lääkiksen yliopiston hallintopaikoillakin. Vihreisiin hän on liittynyt 2013 ja hän oli neljä vuotta puolueen jäsen ennen kuin lähti valmistumisen jälkeen vaaleihin ehdolle. ”Puolueen valintaan on eniten vaikuttanut ilmasto- ja ympäristöasiat, ja ehkä sellaiset ”tulevat sukupolvet” -kysymykset. Myös puolueen sotekannat kävin läpi”, Vanhanen toteaa.

Lääkärin ja poliitikon työn yhdistäminen ei tule heti ensimmäisenä mieleen, mutta ovatko nämä kaksi ammattia kuitenkaan niin kaukana toisistaan kuin voisi ajatella? Löytyykö niistä jotain yhteistä? Tätä lähdimme selvittämään haastattelemalla neljää lääkäriä, jotka työskentelevät poliitikkona joko osa-aikaisesti tai täysipäiväsesti. Tavoitteenamme oli ottaa urapolultaan erilaisia haastateltavia mahdollisimman monipuolisesti eri puolueista ja taustoista. Tässä haastattelussa kiperiin kysymyksiimme on vastaamassa Reetta Vanhanen. Hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu, vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä hän erikoistuu anestesiologiaan ja tehohoitoon.

Teksti: Venla Alanko & Laura Martikainen
Kuvat: Reetta Vanhanen

Elämässä ehtii tehdä paljon

Hoitajalakon aattona kävelemme opiskelupäivän jälkeen pitkin Haartmaninkatua kohti uutta lastensairaalaa, jossa Vanhanen on tällä hetkellä erikoistumiskierrossa. Nousemme hissillä toiseen kerrokseen, ja löydämme iloisen Reetta Vanhasen kahvilan nurkkapöydästä yllään suloinen valkoinen maski, jossa on vaaleanpunaisia kissoja.

Tie lääketieteelliseen oli pitkäaikaisen ajatustyön tulos. Kolmen ja puolen vuoden lukiotaipaleen jälkeen yliopiston ovet aukesivat Helsinkiin tutkijalääkärilinjalle. Lääkisvuosiaan Vanhanen kuvailee seuraavasti: ”Lääkisvuodet oli tosi hauskoja, varmaan moni sanoo elämän parhaiksi vuosiksi, vaikka on sen jälkeenkin hauskaa ollut. ” Merkityksellisiä ihmissuhteita syntyi, ja ne ovat kestäneet erikoistumisen aikanakin. Tätä nykyä Vanhanen asuu puolisonsa Heikin kanssa Vallilassa, ja he odottavat ensimmäistä lastaan.

Jo opiskeluaikoina Vanhanen oli mukana opiskelijapolitiikassa, niin HY:n edustajistossa kuin lääkiksen yliopiston hallintopaikoillakin. Vihreisiin hän on liittynyt 2013 ja hän oli neljä vuotta puolueen jäsen ennen kuin lähti valmistumisen jälkeen vaaleihin ehdolle. ”Puolueen valintaan on eniten vaikuttanut ilmasto- ja ympäristöasiat, ja ehkä sellaiset ”tulevat sukupolvet” -kysymykset. Myös puolueen sotekannat kävin läpi”, Vanhanen toteaa.

Vanhasen nykyinen rooli politiikassa on aikaa vievää, ja politiikka onkin käytännössä osa-aikatyö vaativan ja aikaa vievän erikoisalan rinnalla. Valittu erikoisala ei ole helpoin yhdistelmä poliittisen uran rinnalle, mutta se on onnistunut. Osan erikoistumisesta Reetta on tehnyt osa-aikaista työviikkoa, vaikkakin tällä hetkellä työ on täysipäiväistä. Yhdistelmä vaatii hyvää kalenteriosaamista, aikatauluttamistaitoja ja lähipiirin tukea. Vauvan syntymä lisää pakkaan oman elementtinsä, mutta ”kaikesta tukiverkoilla ja suunnittelulla selviää”. Vanhanen korostaa vapaa-ajan ja työn selkeää erottamista toisistaan. ”Vaikka anestesiologia on haastava päivystysvaltainen ala, ei paperitöitä ole, joten työt on helppo jättää työpaikalle. Politiikka taas voi olla koko ajan läsnä.”

 

”Puolueen valintaan on eniten vaikuttanut ilmasto- ja ympäristöasiat, ja ehkä sellaiset ”tulevat sukupolvet” -kysymykset.”

 

Reetta Vanhanen


Ikä: 31

Kotipaikkakunta: Helsinki, alunperin kotoisin Nurmijärveltä

Ura: Lääketieteeen lisensiaatti 2016 (käynyt TLO-linjan Helsingissä), väitellyt 2019, Helsingin kaupunginvaltuutettu, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen

Puolue: Vihreät

Perhe: Puoliso Heikki

Harrastukset ja vapaa-ajan vietto: Tennis, nykytanssi, suunnistus, luonnossa oleminen

Mielipide Vihreistä kuulista: ”Ihan ok, mutta vain kerran vuodessa.”


Haastattelumme pohjalta on selvää, että lääkärintyö vaikuttaa siihen, miten Vanhanen tekee politiikkaa, ja politiikka vaikuttaa siihen miten hän tekee lääkärintyötä. Lääkäreitä tarvitaan politiikan kentällä, koska on osaamista ja kokemusta terveydenhuollosta, mikä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Osaamisella on merkitystä muun muassa rahankäytön suhteen. ”Vaikka olemme todella hyväosaisessa ja hyvässä ammatissa, niin harvassa ammatissa toisaalta näkee niin paljon yhteiskunnan nurjia puolia. Pelkkä päivystyspoliklinikalla työskentely näyttää kaikki yhteiskunnan osat. Pystyy viemään viestiä eteenpäin ja vaikuttamaan.”

Politiikassa asioita katsotaan kauempaa; asiat ovat tilastoja ja lukuja, eivät yksittäisiä ihmisiä. Siinä nähdään, mitä tarkoittaa hoitovelka ja pitkät hoitojonot. Politiikassa eletään hyvin rajattujen resurssien maailmassa, mikä lisää kustannustietoisuutta. ”Yhteiskunnassa terveydenhuollon ei pidä olla se, johon kaadetaan kaikki rahat. Terveyttä tehdään ja tuotetaan paljon muuallakin, kuten koulutuksessa ja kaupunkisuunnittelussa.” Politiikka luo lääkärille laajemman kokonaiskuvan.

Vertailtaessa lääketieteen hyviä ja huonoja puolia pinnalle nousevat lääketieteen takana oleva tavattoman mielenkiintoinen tiede ja työn motivoivuus: pystyy tekemään yhteiskunnallista työtä ja vaikuttamaan yksilön elämään merkittävällä tavalla. Myös hyvät kokemukset terveydenhuollon työyhteisöistä tulevat mieleen. Nurjia puolia ovat työn raskaus ja sen tuoma voimattomuuden tunne.

Politiikka taas on hyvin kokonaisvaltaista. On mietittävä kaikkia yhteiskunnan lokeroita, sillä vaikuttavuus on laajaa. Politiikan raskas puoli on nykyisen keskustelun kärjistyneisyys: monimutkaisia asioita yksinkertaistetaan. Haasteena on olla vapaana politiikassa, kun maailma on tälläkin hetkellä ”hirveässä turbulenssissa”. Jatkuva tapahtumien seuraaminen ja niihin kantaa ottaminen on sanomattakin ajoittain raskasta. Vanhanen kuitenkin toteaa, että politiikka ”enemmän antaa kuin ottaa.”


”kaikesta tukiverkoilla ja suunnittelulla selviää”


Lääkärinkoulutus antaa hyvän pohjan tehdä politiikkaa. Ei vain suoraa substanssiosaamista terveydenhuollosta, vaan taitoa ajatella kokonaisvaltaisesti ja ottaa suuria kokonaisuuksia haltuun. Molemmissa töissä on oltava päätöksentekokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Anestesiologin työ on tuonut Vanhaselle paineensietokykyä, jota politiikassa tarvitaan. Piirteiden tasolla ammateista löytyy valtavasti yhteistä. Vanhanen huomauttaakin: ”Opinnoista kannattaa tunnistaa, että se on todella kokonaisvaltaista mitä sieltä oppii, eikä vain faktoja.” Asioita on valtavasti substanssin ulkopuolella.

Haastattelumme lähenee loppuaan, ja kysymme yhtä asiaa, joka terveydenhuoltoalalla tulisi muuttaa. Konkreettisena asiana, ja sitä aktiivisesti ajaneena Vanhanen mahdollistaisi “Nopean mielenterveysavun ja terapian (nopean) saatavuuden.” Vuoden terveyskeskuspalvelu Kalasatamassa konkretisoi mielenterveyspotilaiden määrän ja samalla sen, miten rajalliselta tarjottavat hoidot monesti tuntuvat. Toiseksi mainitaan ajankohtainen pointti ja omassa työssä näkyvä työkavereiden hupeneminen: Sote-alan houkuttelevuus.

Tulevaisuuden näkymissä on Vanhasen mielessä vain hyviä vaihtoehtoja. Erikoistuminen häämöttää edessä, mutta tähän hän toteaakin: ”Jos mulla johonkin ei elämässä ole tai ole ollut kiire, niin erikoislääkäriksi mulla ei ole ollut kiire koskaan. Erikoistuminen on hauskaa, ja äitiyslomia on tulossa. Politiikka on tähän mennessä ollut valtavan motivoiva ja aikaa vievä harrastus. Uskon, että vähintään sellaisena se pysyy.” Vanhanen oli ehdolla eduskuntavaaleissa 2019, ja hän tulee olemaan jatkossakin ehdolla. Mikäli tulevaisuudessa aukeaisi mahdollisuus tehdä politiikkaa täysipäiväisesti, olisi se jotain, johon hän tarttuisi.

Lääkisopiskelijalle Vanhanen lähettää seuraavat terveiset: ”Lääkärintyö on todella yhteiskunnallista työtä, ja kannattaa ajatella avarasti sen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. On totta kai tiedettä, mutta valtavan paljon muutakin. Jos siitä lähtee kumpuamaan innostusta vaikuttaa laajemmin, on hyvä tietää, että koulutus antaa hyvät valmiudet ja polkuja on monia. Kannattaa sitäkin miettiä, jos siihen syntyy paloa.”


Q-kautinen ei ota tällä artikkelilla kantaa haastateltavien puoluepoliittisiin näkemyksiin. Q-kautinen tuomitsee kaiken homo- ja transfobian sekä kaikenlaisen vähemmistöjen loukkaamisen.


18.7.2022


Arkisto