Ristisiteen toiminnassa on parin vuoden sisään havaittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta. Syksyllä 2020 ristiside piti eutanasia-aiheisen puhujaillan, joka markkinoitiin asiantuntijatietoa edustavana. Kaikki puhujat olivat tottakai sattumalta samaa mieltä. Homofobiaa edustavan Päivi Räsäsen valitseminen ”asiantuntijaksi” tällaiseen valepaneeliin normalisoi sekä tukee vähemmistövihaa, sillä Räsäsen lääketieteellisesti disinformatiivisia väitt

Kandien kannanotot

Ota kantaa: paatoimittaja@lks.fi

Vähemmistövihaa ei saa maskeerata uskonnonvapaudeksi

Ristisiteen toiminnassa on parin vuoden sisään havaittu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta. Syksyllä 2020 ristiside piti eutanasia-aiheisen puhujaillan, joka markkinoitiin asiantuntijatietoa edustavana. Kaikki puhujat olivat tottakai sattumalta samaa mieltä. Homofobiaa edustavan Päivi Räsäsen valitseminen ”asiantuntijaksi” tällaiseen valepaneeliin normalisoi sekä tukee vähemmistövihaa, sillä Räsäsen lääketieteellisesti disinformatiivisia väitteitä ei tällöin kukaan haasta aidon paneelin kaltaisesti.

Seuraava Ristisiteen vähemmistövihatilaisuus oli keväällä 2021 järjestetty Sairaan terve seksuaalisuus -etätapahtuma, jossa seksuaaliterapeutti kertoi ”tutkimustietoon” perustuen seksuaalisuudesta ja seksistä. Luento kääntyi hyvin ripeästi heteronormatiivisuuden vaalimiseen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vähättelyyn ja halveksumiseen. Seksuaaliterapeutin esityksessä vallitsi narratiivi, jossa ihmisten välinen suhde on mieluusti miehen ja naisen välinen. Luennon lopulla hän sanoitti tämän myös kirjaimellisesti. Ristisiteen mukaan seksuaaliterapeutti esitti kristittynä, että kristillinen seksuaalisuhde on miehen ja naisen välinen. Tätä seksuaaliterapeutti ei olisi saanut esittää Seksologian ammattietiikan ohjeiston mukaan. Myös seksiin liittyen hän väitti miehen olevan ”saalistajana” ja naisen ”saalistettuna”. Disinformaation levitys meni jopa sille tasolle, että pornon katsominen yhdistettiin kumppanin raiskaamiseen.

Loppuvuodesta 2021 Ristiside järjesti uuden puhujaillan, joka järjestettiin paneelikeskusteluna elämän syvistä kysymyksistä. Paneelikeskustelussa yksi puhujista kommentoi binäärisestä sukupuolikäsityksestä poikkeavia henkilöitä muukalaismaisesti, johon muut puhujat reagoivat vähintään passiivisen hyväksyvästi. Panelistit olivat siis kuitenkin sattumalta samaa mieltä seksuaalisuus- ja sukupuoliasioista? Näiden tapahtumien jatkeena valtuuskunnalla olisi tarpeeksi vakava syy erottaa Ristiside LKS:n kerhoista, sillä Ristiside on laiminlyönyt HYY:n turvallisemman tilan periaatteita ja siten Ristiside on rikkonut HYY:n sääntöjä. Tämänkaltainen vähemmistövastaisuus ei saisi kestää päivänvaloa seurassamme. Uskonnonvapautta tulee vaalia, mutta vähemmistövihaa ei saa maskeerata uskonnonvapaudeksi.

-Jussi Mäenpää, L3, Q-kautisen päätoimittaja

Ristiside kiistää tämän kannantoton väitteet. Ristiside
pitää ”Ristisiteen erottamista kohtuuttomana ja
uskonnon- ja sananvapautta loukkaavana”.

Isännistä ja emännistä

Siitä huolimatta, että Seurassa on jo kauan korostettu isännän ja emännän tehtävien sukupuolineutraaliutta, näiden tittelien assosioituessa vahvasti vanhentuneeseen ja sukupuolivähemmistöjen yli katsovaan binääriseen käsitykseen sukupuolista olisi sukupuolittuneista termeistä luovuttava. Seurassa aiheesta ei ole keskusteltu tiettävästi kuluneiden vuosien aikana ennen kuin loppusyksystä 2022. Itse näkisin parhaaksi tavaksi edetä mahdollisimman avoimessa ja demokraattisessa hengessä siten, että osallistamme Seuran jäsenten mielipiteet ja ideat osaksi kehitystyötä. On mahdollista hakea esimerkiksi avoimella kyselyllä jäsenkunnalta ehdotuksia mahdollisimman hyvin muuhun Seuran nimistöön sointuviksi, ajattomiksi ja arvokkaiksi uusiksi sukupuoleen assosioitumattomiksi titteleiksi. Missä tahansa organisaatiossa se, että “näin on aina tehty”, on huono peruste olla luopumatta vanhentuneista käytänteistä.

Nämä kannanotot julkaistiin vuoden 2022 toisessa julkaisussa, “Seksi-Q:ssa”

Arkisto