Puoliväli-Oksala on kotoisin Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalta pikkupaikkakunnalta, Alajärveltä. Uravaihtoehtona lääkärin ammatti ei todellakaan ole aina ollut varma: vielä ensimmäisen välivuoden pääsykoekevääseen asti Puoliväli-Oksala oli vakuuttunut, ettei hän missään nimessä halunnut tulla lääkäriksi. Välivuotena Jenni harkitsi biologian tai biokemian opintoja, kunnes pääsykokeisiin lukiessaan hän alkoi kuitenkin miettiä lääketieteellistä potentiaalisena opiskelupaikkana.

Lääkärin ja poliitikon työn yhdistäminen ei tule heti ensimmäisenä mieleen, mutta ovatko nämä kaksi ammattia kuitenkaan niin kaukana toisistaan kuin voisi ajatella? Löytyykö niistä jotain yhteistä? Tätä lähdimme selvittämään haastattelemalla neljää lääkäriä, jotka työskentelevät poliitikkona joko osa-aikaisesti tai täysipäiväsesti. Tavoitteenamme oli ottaa urapolultaan erilaisia haastateltavia mahdollisimman monipuolisesti eri puolueista ja taustoista. Tässä haastattelussa valokeilaan astuu somevaikuttaja, anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva ja Etelä-Pohjanmaan aluevaltuutettu Jenni Puoliväli-Oksala.

 

Teksti: Venla Alanko & Laura Martikainen
Kuvat: Jenni Puoliväli-Oksala

Ei tavallinen rivilääkäri

 

 

Otin yhteyttä Puoliväli-Oksalaan luonnollisesti Instagramin Direct-viestintäalustan välityksellä. Vastaus tuli nopeasti, ja haastattelu sovittiin pidettäväksi Zoomissa – haastateltava kun asuu perheineen Seinäjoella. Kun pääsimme haastattelupäivänä juttelemaan, Jennillä oli pitkä päivä takana. Vuoden ja seitsemän kuukauden ikäinen Fanni tytär oli juuri laitettu nukkumaan. Linjan toisessa päässä olevan nuoren naisen olemus vastasi somesta tuttua selkeää ja sanavalmista lääkärivaikuttajaa. Puheen tahti oli rauhallinen, mutta vastaukset tulivat reippaasti ja päättäväisesti.

Puoliväli-Oksala on kotoisin Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalta pikkupaikkakunnalta, Alajärveltä. Uravaihtoehtona lääkärin ammatti ei todellakaan ole aina ollut varma: vielä ensimmäisen välivuoden pääsykoekevääseen asti Puoliväli-Oksala oli vakuuttunut, ettei hän missään nimessä halunnut tulla lääkäriksi. Välivuotena Jenni harkitsi biologian tai biokemian opintoja, kunnes pääsykokeisiin lukiessaan hän alkoi kuitenkin miettiä lääketieteellistä potentiaalisena opiskelupaikkana. Erityisesti lääkärin ammatin monipuolisuus kiinnosti häntä. Kolmantena hakukertana Puoliväli-Oksala pääsi Ouluun ja aloitti siellä lääkärin opinnot.

Sometyön Puoliväli-Oksala kokee olevan enemmän sellaista, johon hän on ajautunut sen sijaan, että olisi aktiivisesti tavoitellut sitä. Somepäivittely oli aluksi lähinnä opintojen ohella kavereille kohdistettua päivittelyä urheiluharrastuksesta. Valmistumisen tienoilla hän kuitenkin havahtui, että terveyssomelle ja luotettavalle tiedolle oli tarvetta. Näin päivittämisestä tuli aktiivisempaa.

Nykyään Puoliväli-Oksala pyrkii kertomaan omalla tilillään rehellisesti erikoistuvan lääkärin työstä ja arjesta, nostamaan esille terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä sekä purkamaan erikoisalaansa liittyviä ennakkoluuloja. Näin hän toivoo pystyvänsä myös lievittämään esimerkiksi ihmisten leikkauspelkoja.

Terveysvaikuttaminen keskittyy enemmän Tiedenaiset-yhteisön Instagram-tilille. Tähän liittyen Puoliväli-Oksala nosti esiin viimeaikaisen kuukautiskipujen lääkitsemiseen liittyvän päivityksensä, josta monet seuraajat olivat saaneet suurta apua. Sama terveystietoisuuden lisääminen on korostunut korona-aikana, kun ihmiset ovat kertoneet uskaltautuneensa menemään ottamaan rokotteen Jennin postauksien ansiosta. Puoliväli-Oksala mainitseekin yhdeksi sometyön parhaista puolista sen, että pystyy tavoittamaan suuren yleisön suhteellisen vähäisellä työllä.

 

Jenni Puoliväli-Oksala

 

Ikä: 31

Kotipaikkakunta: Seinäjoki

Ura: Anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva, päässyt aluevaaleissa 2021 Etelä-Pohjanmaan
aluevaltuustoon, tunnettu myös somelääkärinä sekä on mukana Tiedenaiset-yhteisössä

Puolue: Keskusta

Perhe: Fanni-tytär, aviomies Henri, Telle-koira ja Sylvi-kissa

Harrastukset ja vapaa-ajan vietto: crossfit ja painonnosto

Mielipide Vihreistä kuulista: ”Ne on hyviä. Aliarvostettuja.”


Sometyössä on myös varjopuolensa. Pandemian aikana tiedevaikuttaminen houkuttelee rokotekriittiset paikalle, ja vääntämisen määrä voi olla loputon. Somessa on myös jatkuvasti suurennuslasin alla: pieniinkin virheisiin tartutaan herkästi ja sitten saa heti ”paskaa niskaan”. Toisinaan kommenttien määrä ylittää omat resurssit. Silloin Puoliväli-Oksala estää seuraajien mahdollisuuden kommentoida Instagram-tarinoihin. Hän kuvaa tällaisen rajojen vetämisen olevan olennaista osaamista niin vaikuttajan kuin myös lääkärin työssä; ”Jos sitä ei itse osaa, ei sitä kukaan muukaan tule herkästi sanomaan.”

Kun kysyn, miten Puoliväli-Oksala päätyi lähtemään mukaan politiikkaan, hän kaihtaa ”politiikkaan lähteminen”-termin käyttöä. Aluevaltuustoon lähteminen vaikuttaa olevan enemmän somen vaikuttamistyön luonnollista jatkumoa sekä omien mielenkiinnonkohteiden seuraamista kuin laskelmoitua poliitikon uran tavoittelua. Aluevaltuutetun työn hän mainitsee harrastuksena crossfitin ja painonnoston lomassa, vaikka pohtiikin jälkikäteen, voiko sitä oikein lukea harrastukseksi, kun siitä saa korvausta.

Puoliväli-Oksala kokee, että soteuudistus antoi hänelle lääkärinä hyvän sauman lähteä mukaan aluevaltuustoon. Motiiveja tähän hän vertaa sometyöhönsä: ”Koska joku sen palstatilan kuitenkin vie, pyrin itse vaikuttamaan siihen, että asiantuntijoiden ääni kuuluu.”

Aluevaltuuston kokouksia on takana vasta kaksi, mutta Jenni on jo tyytyväinen päätöksestään lähteä mukaan. Hän kokee työn siellä mielenkiintoisena ja opettavaisena.


”Ajattelen ensisijaisesti, minkä asioiden takana itse seison, enkä sitä, miltä ne näyttävät ulospäin”


Miten sitten vaativan erikoistumisalan, aluevaltuutetun työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen sujuu? Puoliväli-Oksala painottaa rutiinia sekä tarkkaa ja ennakoivaa aikataulutusta: ”En jätä pitkiä aikaa vieviä somepostauksia edelliseen iltaan.” Lisäksi lääkärityön määrää on kevennettävä 80 prosenttiin alkuperäisestä, jotta aika ja jaksaminen kaikkeen riittää.

Työkuormaa helpottaa myös lääkärin ja vaikuttamistyön vuoropuhelu keskenään. Puoliväli-Oksala kokee, että aluevaltuustossa lääkärin työ tarjoaa olennaista osaamista erityisesti terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa. Vaikka Jenni on ehdoilla keskustan nimissä, oma arvopohja on tärkein kompassi vaikuttamistyössä. ”Ajattelen ensisijaisesti, minkä asioiden takana itse seison, enkä sitä, miltä ne näyttävät ulospäin”, hän kertoo ja jatkaa: ”Kunhan pystyt perustelemaan päätöksesi varsinkin itsellesi, ei millään muulla ole merkitystä.”

Jos Puoliväli-Oksala saisi muuttaa yhden asian terveydenhuoltoalalla, hän haluaisi enemmän rahaa terveydenhuoltoon. ”Sillä pystyttäisiin oikeasti tekemään muutoksia rakennetasolla, kuten palkkaamaan enemmän hoitajia ja lääkäreitä, ja kehittämään parempaa terveydenhuolto- ja sosiaalialaa kansalaisille”, hän toteaa.

Oman uran tulevaisuutta Puoliväli-Oksala on miettinyt paljon. Käytännönläheisesti ensimmäinen asia on kuitenkin erikoistumispolun saattaminen loppuun. Vaikka hän nauttii kliinisestä työstään paljon, hän kokee vetoa päästä vaikuttamaan tulevaisuudessa terveydenhuoltoon systeemitasolla. ”Kyllä näen, etten ole tavallinen rivilääkäri”, hän pohtii. Toistaiseksi Puoliväli-Oksala ei ole lähdössä kuitenkaan muihin vaaleihin mukaan, vaikka toteaakin, ettei tulevaisuudesta ikinä tiedä.

Lääketieteen opiskelijalle Puoliväli-Oksala haluaisi sanoa, ettei kannata stressata liikaa. Opiskelua ja töitä saa tehdä, mutta aikaa pitää riittää muullekin. Lisäksi hän rohkaisee kaikkia lähtemään mukaan someen ja muuhun vaikuttamistyöhön. ”Meitä lääkäreitä on siellä ihan liian vähän”, Jenni toteaa.

Q-kautinen ei ota tällä artikkelilla kantaa haastateltavien puoluepoliittisiin näkemyksiin. Q-kautinen tuomitsee kaiken homo- ja transfobian sekä kaikenlaisen vähemmistöjen loukkaamisen.

6.7.2022

Arkisto