Opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet

Kokosimme listan päätöksentekoelimistä, joihin lääkisopiskelija voi halutessaan hakeutua vaikuttamaan. Lista ei toki ole täydellinen, mutta tällä listalla saa ainakin käsityksen siitä mihin kaikkeen opiskelijoille on haluttu tarjota vaikuttamismahdollisuuksia.

Teksti: Asser Seppä

Kokosimme listan päätöksentekoelimistä, joihin lääkisopiskelija voi halutessaan hakeutua vaikuttamaan. Lista ei toki ole täydellinen, mutta tällä listalla saa ainakin käsityksen siitä mihin kaikkeen opiskelijoille on haluttu tarjota vaikuttamismahdollisuuksia.

LKS:n hallitus

Lääketieteenkandidaattiseuran (LKS) tehtäviin kuuluu toimeenpanovallan käyttäminen. Jokaisella siihen kuuluvalla on vastuullaan eri tehtäviä, kuten talousvastaava, tapahtumavastaava ja Euphorian toiminnasta vastaavat isännät. LKS:n hallituksen varsinaisia jäseniä on 7, joiden lisäksi hallitukseen kuuluu 12 virkailijaa. Virkailijat osallistuvat hallituksen kokouksiin, mutta eivät ole äänioikeutettuja eivätkä voi toimia kokouksien pöytäkirjan tarkastajina. Hallitus kokoontuu lukukauden aikana vähintään kerran kuukaudessa. LKS:n hallitukseen voi hakea kuka tahansa Seuran jäsen aina vuodeksi kerrallaan.

LKS:n valtuuskunta

Korkein päätäntävalta LKS:ssä kuuluu sen valtuuskunnalle. Siihen kuuluu 21 jäsentä ja 7 varajäsentä, joissa on useimmiten edustettuna kaikki vuosikurssit. Se muun muassa valitsee LKS:n hallituksen, päättää Seuran jäsenmaksuista ja talousarvioista sekä valitsee ansiomerkkien saajat. Valtuuskunta kokoontuu vähintään neljästi vuodessa, mutta todellisuudessa noin kuukauden välein. Valtuuskuntavaalit järjestetään aina syksyisin, ja niissä voi asettua ehdolla kuka tahansa LKS:n jäsen. 

LKS:n valiokunnat

Matalamman kynnyksen tapa osallistua Seuran toimintaan tarjoutuu LKS:n valiokuntien kautta, joita ovat talousvaliokunta, markkinointi- ja yrityssuhdevaliokunta, edunvalvontavaliokunta, alumnivaliokunta, tapahtumatiimi, hyvinvointitiimi ja LKS:n isäntien apuna toimiva isännistö. Valiokuntien kautta pääsee hyödyntämään osaamistaan ja vaikuttamaan itseään kiinnostaviin asioihin osana tiimiä, jonka toiminnasta ei ole kuitenkaan kokonaan itse vastuussa, sillä valiokuntien johtajat ovat LKS:n hallituksen jäseniä. Haku valiokuntiin on useimmiten vuoden vaihteen tienoilla.

Kerhojen hallitukset

Lääkiksessä on lukuisia erilaisten harrasteiden ympärille rakentuvia kerhoja, joiden toimintaa koordinoidaan enemmän tai vähemmän järjestelmällisesti hallitustensa toimesta. Kerhojen hallitusten jäseniä valittaessa on varmasti suotavaa, että kyseisen kerhon toiminta on jossain määrin entuudestaan tuttua, mutta mikäli järjestötoiminta ja jokin tietty kerho kiinnostavat, kannattaa ehdottomasti hakeutua mukaan!

LOATS:n valtuuskunta

LOATS eli Lääketieteen opiskelijoiden asuntola- ja tukisäätiö järjestää opiskelijahintaista asumista LKS:n, HLKS:n, Thoraxin, EKY:n, Fonin ja Kompleksin jäsenille ylläpitämällä Mediomia. LOATS:n valtuuskunta koostuu pääsääntöisesti opiskelijoista, jotka pääsevät vaikuttamaan asumisyhteisönsä asioihin kahdesti vuodessa järjestettävässä sääntömääräisessä kokouksessa. LOATS:n valtuuskunta muun muassa valitsee LOATS:n hallituksen (jonne opiskelija voi myöskin hakeutua) ja vahvistaa toimintakertomuksen. Kuitenkaan pienet asumisen käytännön järjestelyihin kuuluvat asiat eivät valtuuskunnan tehtäviin kuulu. Valtuuskuntaan haetaan vuosittain, mutta kausi on kaksivuotinen.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Lääketieteellisen tiedekunnan ylin päättävä elin, joka muun muassa kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta sekä tekee nimitykset tiedekunnan keskeisiin virkoihin. Dekaanin lisäksi tiedekuntaneuvostossa lukuisia professoreja ja muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, mutta myös tiedekunnan opiskelija voi hakea jäseneksi. Toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijajäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

HYY:n edustajisto

Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan (HYY) kuuluu jokainen Helsingin yliopiston opiskelija, halusi sitä tai ei. Jäsentensä edunvalvonnan lisäksi HYY järjestää tapahtumia opiskelijoille, julkaisee Ylioppilaslehteä ja tarjoaa opintoneuvontaa ja oikeusapuakin. Sen ylin päättävä elin on 60-paikkainen edustajisto, joka valitaan kahden vuoden välein. Ehdolle voi asettua kuka vain HYY:n jäsen. Mikäli HYY:n edustajiston toiminta kiinnostaa enemmän, voi sen kokoustallenteita katsella YouTubesta kokonaisina!

Medisiinariliiton hallitus

Suomen Medisiinariliiton (SML) muodostavat kaikki kotimaiset yleislääketieteen kandiseurat sekä lukuisia ulkomailla toimivia suomalaisten lääkisopiskelijoiden seuroja kuten Riian RiSLO ja Puolassa toimiva PuLSe. Täten SML edustaa kaikkia suomalaisia lääketieteen opiskelijoita mm. järjestäen koulutuksia ja huolehtien medisiinarien edunvalvonnasta. SML:n alaisuudessa toimii myös eri maiden lääkisten välisiä opiskelijavaihtoja koordinoiva FiMSIC. SML:n toiminnasta vastaa sen hallitus, jossa kaikki suomalaiset kandiseurat ovat edustettuina. Ulkomaisia seuroja edustaa yksi jäsen. Medisiinariliiton toiminnasta vastaa sen hallitus, johon voi hakeutua kuka vain jäsenseuraan kuuluva. Paikallisen kandiseuran toimintaan osallistuminen katsotaan toki eduksi.

NLY:n valtuuskunta

NLY eli Nuorten Lääkärien Yhdistys ajaa nimensä mukaisesti ensisijaisesti nuorten erikoistuvien lääkärien asioita toteuttamalla edunvalvontaa ja järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. Sen ylintä päätäntävaltaa käyttää NLY:n valtuuskunta, jonka valinnassa myös kandit voivat asettua ehdolle kunhan ovat NLY:n jäseniä. Opiskelijoille jäsenyys on maksuton.